Jeugdtennis

Project schooltennis

In 2017 heeft de tennisvereniging in samenwerking met de basisschool in Sint Geertruid een project schooltennis georganiseerd.

Dit houdt in dat de leerlingen van groep 4 tot en met 8 tijdens een aantal gymlessen tennisoefeningen doen met rackets en ballen die geschikt zijn voor kinderen.

De afsluiting van dit project gebeurt op de tennisbaan.

Contactpersoon vanuit de tennisvereniging is René Houben.
In het voorjaar zal opnieuw een project schooltennis worden georganiseerd.

De seniorleden zullen per mail worden uitgenodigd om de kinderen tijdens de afsluiting op de tennisbaan te begeleiden.
In 2017 hebben de leerlingen van de basisschool ook tijdens de jaarlijkse sportdag onder begeleiding van seniorleden gebruik gemaakt van de tennisbaan.

Als dat past in het programma van de school is de tennisvereniging ook in 2018 graag bereid mee te werken aan een dergelijke opzet.

Geef een reactie