Jaarvergadering

Op 15 maart 2019 is een goed bezochte jaarvergadering gehouden,

Na een terugblik van de voorzitter op het afgelopen seizoen werd aan de orde gesteld het herbenoemen van de voorzitter John Lennertz voor een volgende zittingsperiode, het financiële verslag van het afgelopen jaar met verslag van de kascommissie, het ledenbestand, de voor het nieuwe seizoen geplande activiteiten en lessen en in het bijzonder de voortgang van de renovatie van de tennisbanen.

Wanneer die renovatie is opgeleverd krijgen de leden nog een oproep voor de jaarlijks opschoningsacties aan clubhuisje en bijbehorende omgeving.

Geef een reactie