Start tennisseizoen 2021

Het is voorjaar, de zomertijd gaat in, dus we kunnen beginnen aan een nieuw tennisseizoen. Op 30 maart zullen de banen door een bedrijf in orde worden gemaakt zodat we vanaf enkele dagen daarna weer buiten kunnen tennissen. Uiteraard moet iedereen zich daarbij aan de corona-regels houden. Dat betekent ook dat ons clubhuisje dan nog niet geopend zal zijn.

Het door de gemeente ingehuurde bedrijf voert niet alle noodzakelijke werkzaamheden uit. Sommige dingen moeten we zelf doen, bijvoorbeeld de netten ophangen. We willen dat doen op woensdag 31 maart om 13.30 uur. Dan willen we ook het voorjaarsonderhoud doen aan het clubhuisje en de directe omgeving. De senior-leden worden van harte uitgenodigd hieraan mee te helpen. Als we met een man of tien zijn is het klusje in een paar uur geklaard.

De gebruikelijke herenavond op de woensdagen kan doorgaan, mits iedereen zich aan de corona-regels houdt, dus voldoende afstand houden en regelmatig handen wassen.

Ook voor de dames is een avond gereserveerd en wel de vrijdagavond en uiteraard ook mits iedereen zich aan de corona-regels houdt .

Voorlopig moet iedereen wel om 21 uur thuis zijn vanwege de avondklok.

Op de woensdagavonden wordt vanaf 19 uur jeu de boules gespeeld, voorlopig ook alleen in groepjes van vier. De eventuele overige aanwezigen dienen voldoende afstand te houden.

Helaas is het voor het tweede jaar op rij niet mogelijk een algemene ledenvergadering te houden. Via mail worden de leden over de actuele zaken op de hoogte gehouden en kunnen ze desgewenst hun inbreng richting bestuur geven.

Over de mogelijkheid van het volgen van tennislessen zijn de leden via mail geïnformeerd.

Geef een reactie