Agenda

 

Algemene ledenvergadering.

In verband met de coronacrisis is de op 13 maart 2020  geplande algemene ledenvergadering niet doorgegaan.

Zodra mogelijk zal een nieuwe datum worden bepaald.

Openingstoernooi.

In verband met de coronacrisis kon de op 1 april  geplande start van het seizoen 2020 niet doorgaan.  Het op 5 april 2020 geplande openingstoernooi kon uiteraard ook geen doorgang vinden.

Voorzichtige start met corona maatregelen.

Op 11 mei 2020 is een voorzichtige start met het tennisseizoen gemaakt. 

De overheid heeft de mogelijkheden om buiten te sporten vanaf die datum verruimd. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat dit onder bepaalde voorwaarden moet zijn. Die voorwaarden zijn vastgelegd in protocollen van de sportkoepels en de gemeentelijke overheid. De tennisbond heeft deze protocollen op haar website geplaatst. Het is de verwachting dat de gemeente de lijn van de tennisbond zal onderschrijven. Die protocollen zijn aan alle leden toegezonden en zijn tevens te vinden op de site van de KNLTB. Het eerste protocol heeft betrekking op algemene hygiënevoorschriften. De voornaamste regels zijn en blijven:

  • Blijf thuis als je koorts, keelpijn of andere griepverschijnselen hebt.
  • Houdt voldoende afstand en raak elkaar zeker niet aan.
  • Was of desinfecteer zo vaak mogelijk je handen.

Het protocol is voor verschillende doelgroepen geschreven. Voor de leden zijn vooral de algemene voorschriften van belang en de adviezen voor de sporters.

Het tweede protocol heeft betrekking op aanvullende richtlijnen voor verantwoord tennissen.

Twee belangrijke bepalingen zijn:

  • Een tennisbaan moet altijd vooraf worden gereserveerd.
  • Bij het spel 1,5 meter afstand houden ook al s dat betekent dat een speler soms een bal moet laten gaan.

De eerste bepaling hoeft vanaf 1 september niet meer opgevolgd te worden gelet op de geringe bezetting van de banen.

Van belang is vooral dat iedereen het gezonde verstand blijft gebruiken. Bij alles wat je aanraakt loop je een zeker risico, of het nu een tennisbal, het scorebord of een sleepnet is. Breng je eigen flesje desinfecteergel mee en was regelmatig je handen. Van de toiletruimte heeft ieder lid een sleutel, maar het is de bedoeling dat dit toilet alleen in noodgevallen wordt gebruikt. Voor het tijdens of na het tennissen handen wassen kun je het beste zelf een fles water en een handdoek meebrengen. In het protocol wordt aan personen van boven de zeventig jaar geadviseerd zo veel mogelijk thuis te blijven. Ook op dit punt zal ieder lid  individueel zelf de afweging moeten maken of het gezondheidsrisico opweegt tegen het mentale welbevinden.

Het clubhuisje blijft voorlopig dicht. Ook op het terras is het inmiddels weer mogelijk om een consumptie te gebruiken. De herenavond beschouwen we als een training en het jeu de boule is inmiddels ook weer begonnen waarbij de gebruikelijke hygiënevoorschriften en de 1,5 meter-regel in acht worden genomen.

Inmiddels zijn de 10 tennislessen voor junioren en senioren afgerond en de vervolglessen begonnen.

Toernooien of andere tennisactiviteiten zullen voorlopig niet worden gepland.

Het is nog onzeker wanneer de algemene ledenvergadering, die in maart niet kon doorgaan, kan worden gehouden. Mochten er in deze bizarre tijd suggesties of voorstellen zijn dan staat het bestuur daar zeker voor open.  We moeten elkaar helpen om deze periode door te komen zonder dat een van ons het levensbedreigende virus oploopt.

Het bestuur gaat er van uit dat onze tennisvereniging met bovengenoemde aanpak voldoet aan de gestelde voorwaarden. Als we door de overheid op een onderdeel worden teruggefloten zullen we dat meteen laten weten.

Het bestuur wenst de leden ondanks de vele beperkingen en het niet doorgaan van diverse activiteiten toch een plezierig, maar vooral veilig tennisseizoen.

Tennislessen.

De vervolglessen voor de junioren zijn op de dinsdag van 17 tot 18 uur en op de donderdag van 16.30 tot 18.30 uur. De vervolglessen voor de senioren zijn op de dinsdagavonden van 18 tot 21 uur en op de donderdagavonden van 18.30 tot 21.30 uur.

Herenavonden.

Op woensdagavond vanaf 18 uur zijn de banen gereserveerd voor de mannelijke senioren.

Op deze avond worden onderlinge partijtjes gespeeld,

waarbij via een wisselsysteem alle aanwezige leden aan de beurt komen om te spelen.

Damesavonden.

Deze vinden elke vrijdagavond plaats. Vanaf 19 uur zijn de vrouwelijke senioren welkom voor onderlinge partijen

Damesochtenden of – middagen.

Op donderdagmiddag vinden dameswedstrijden plaats.

Tijdens onderlinge wedstrijden zijn de gezelligheid en de sportieve ontspanning belangrijker dan de prestatie.

Jeugdtennis.

Aan de activiteiten voor de jeugd door de beperkingen van de coronacrisis geen invulling gegeven.

Zomerfestijn.

Het bestuur heeft besloten om het op 23 augustus 2020 geplande jaarlijkse zomerfestijn vanwege de coronaproblematiek te schrappen.

35 jarig bestaansfeest.

In 2020 bestaat de vereniging 35 jaar. Hier zal met een bijzondere activiteit aandacht aan worden besteed. Deze festiviteit is echter door de coronacrisis ook naar volgen jaar verschoven. De leden zullen tzt hierover nadere informatie via mail ontvangen.