Agenda

 

Algemene ledenvergadering.

In verband met de coronacrisis is voorlopig geen algemene ledenvergadering gepland.

Zodra mogelijk zal een datum worden bepaald en krijgen de leden hiervoor een oproep.

Voorzichtige start met corona maatregelen.

Op 1 april 2021 wordt weer een voorzichtige start met het tennisseizoen gemaakt. 

De overheid heeft voor het buiten sporten nadrukkelijk aangegeven dat dit onder bepaalde voorwaarden moet zijn. Die voorwaarden zijn vastgelegd in protocollen van de sportkoepels. Het eerste protocol is voor verschillende doelgroepen geschreven. Voor de leden zijn vooral deze algemene voorschriften van belang en de adviezen voor de sporters. De tennisbond heeft deze protocollen op haar website www.KNLTB.nl geplaatst maar zijn ook te lezen bij het clubhuis. De gemeente volgt de lijn van de tennisbond. De voornaamste regels zijn en blijven:

  • Blijf thuis als je koorts, keelpijn of andere griepverschijnselen hebt.
  • Houdt voldoende afstand en raak elkaar zeker niet aan.
  • Was of desinfecteer zo vaak mogelijk je handen.

Het tweede protocol heeft betrekking op aanvullende richtlijnen voor verantwoord tennissen.

Twee belangrijke bepalingen zijn:

  • Bij het spel 1,5 meter afstand houden ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet laten gaan.
  • Raak geen zaken aan die ook door anderen aangeraakt worden.

Van belang is vooral dat iedereen het gezonde verstand blijft gebruiken. Bij alles wat je aanraakt loop je een zeker risico, of het nu een tennisbal, het scorebord of een sleepnet is. Breng je eigen flesje desinfecteergel mee en was regelmatig je handen. Van de toiletruimte heeft ieder lid een sleutel, maar het is de bedoeling dat dit toilet alleen in noodgevallen wordt gebruikt. Voor het tijdens of na het tennissen handen wassen kun je het beste zelf een fles water en een handdoek meebrengen. In het protocol wordt aan personen van boven de zeventig jaar geadviseerd zo veel mogelijk thuis te blijven. Ook op dit punt zal ieder lid  individueel zelf de afweging moeten maken of het gezondheidsrisico opweegt tegen het mentale welbevinden.

Het clubhuisje blijft voorlopig dicht. 

Openingstoernooi.

In verband met de coronacrisis kan in 2021 ook weer openingstoernooi 

Andere toernooien en competities

Toernooien of andere tennisactiviteiten zullen voorlopig niet worden gepland.

Zomerfestijn.

Of er dit jaar eventueel in de nazomer een zomerfestijn  wordt georganiseerd zal afhangen van de coronaproblematiek.

Tennislessen.

Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om tennislessen te nemen. Hiervoor wordt verwezen naar het tabblad “Lessen”.

Herenavonden.

Op woensdagavond vanaf 18 uur zijn de banen gereserveerd voor de mannelijke senioren.

Op deze avond worden onderlinge partijtjes gespeeld, waarbij via een wisselsysteem alle aanwezige leden aan de beurt komen om te spelen.

Let wel dat voorlopig de avondklok moet worden aangehouden en dat de leden dus voor 22.00 uur thuis moeten zijn.

Damesavonden.

Deze vinden elke vrijdagavond plaats. Vanaf 18 uur zijn de vrouwelijke senioren welkom voor onderlinge partijen.

Uiteraard geldt ook hiervoor voorlopig de avondklok.

Damesochtenden of – middagen.

Op donderdagmiddag vinden dameswedstrijden plaats.

Tijdens onderlinge wedstrijden zijn de gezelligheid en de sportieve ontspanning belangrijker dan de prestatie.

Jeugdtennis.

Aan de activiteiten voor de jeugd door de beperkingen van de coronacrisis geen invulling gegeven.

Het bestuur wenst de leden ondanks de vele beperkingen en het niet doorgaan van diverse activiteiten toch een plezierig, maar vooral veilig tennisseizoen.

35 jarig bestaansfeest.

In 2020 bestond de vereniging 35 jaar. Het was de bedoeling om met een bijzondere activiteit hier aandacht aan te besteden. Deze festiviteit is echter door de coronacrisis ook naar volgend jaar verschoven. De leden zullen t.z.t. hierover nadere informatie via mail ontvangen.