Agenda

 

Herenavonden.

Op woensdagavond vanaf 18 uur zijn de banen gereserveerd voor de mannelijke senioren.

Op deze avond worden onderlinge partijtjes gespeeld,

waarbij via een wisselsysteem alle aanwezige leden aan de beurt komen om te spelen.

Damesavonden.

Deze vinden elke vrijdagavond plaats. Vanaf 19 uur zijn de vrouwelijke senioren welkom voor onderlinge partijen

Damesochtenden of – middagen

Op Donderdagmiddag vinden dameswedstrijden plaats.

Tijdens onderlinge wedstrijden zijn de gezelligheid en de sportieve ontspanning belangrijker dan de prestatie.

Jeugdtennis

Activiteiten voor de jeugd
In augustus 2017 is een tennismiddag georganiseerd voor de 23 jeugdleden van de vereniging.

Gelet op de positieve reacties zullen ook in 2018 in samenspraak met de ouders een of meer

tennismiddagen voor de jeugdleden worden gehouden.