Agenda

Algemene ledenvergadering

Op 13 maart 2020 zal de algemene ledenvergadering worden gehouden.

Locatie: Gemeenschapshuis Dorpstraat St. Geertruid

Aanvang: 20.00 uur

Openingstoernooi

Op 1 april zal het tennisseizoen 2020 weer beginnen.

Op 5 april 2020 is het openingstoernooi voor 2020 gepland. De leden zullen hier tijdig via mail over worden geïnformeerd.

Herenavonden.

Op woensdagavond vanaf 18 uur zijn de banen gereserveerd voor de mannelijke senioren.

Op deze avond worden onderlinge partijtjes gespeeld,

waarbij via een wisselsysteem alle aanwezige leden aan de beurt komen om te spelen.

Damesavonden.

Deze vinden elke vrijdagavond plaats. Vanaf 19 uur zijn de vrouwelijke senioren welkom voor onderlinge partijen

Damesochtenden of – middagen

Op Donderdagmiddag vinden dameswedstrijden plaats.

Tijdens onderlinge wedstrijden zijn de gezelligheid en de sportieve ontspanning belangrijker dan de prestatie.

Jeugdtennis

Activiteiten voor de jeugd.

In samenspraak met de ouders zal getracht worden om een of meer

tennismiddagen voor de jeugdleden te organiseren.

Zomerfestijn

Op 23 augustus 2020 zal weer het jaarlijkse zomerfestijn waarbij  over de dag verspreid verschillende sportieve activiteiten worden georganiseerd. De leden zullen hier tijdig via mail over worden geïnformeerd.

35 jarig bestaansfeest

In 2020 bestaat de vereniging 35 jaar. Hier zal met een bijzondere activiteit aandacht aan worden besteed. De leden zullen tijdig hierover nadere informatie via mail ontvangen.