Baanregelement

Artikel 1

Openstelling baan

De leden van TV Kalleberg kunnen gedurende het tennisseizoen dagelijks gebruik maken van de baan.

Artikel 2

Toegang tot de baan

Alle seniorleden ontvangen een sleutel, die past op drie sloten.

  1. Toegangshek aan de Libekerweg.
  2. Poortje van de tennisbanen.
  3. Toiletruimte in het clubhuis.

De sleutel past niet op de toegangsdeur van het clubhuisje zelf. Het clubhuis is doorgaans alleen open bij algemene clubactiviteiten, zoals lesuren, de herenavond of toernooien.

Voor het openstellen van het clubhuisje zijn sleutelhouders aangewezen.

De sleutel blijft eigendom van TV Kalleberg. Na beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel te worden ingeleverd bij de secretaris.

Artikel 3

Onderhoud van de banen en het tennisterrein

De gebruikers dienen de banen en het terrein rondom de tennisbanen in verzorgde staat achter te laten.
Eventuele verontreinigingen dienen verwijderd te worden.

De gebruikers zijn verplicht de banen voor gebruik te sproeien als het gravel te droog is.
Na afloop van het spel dienen de spelers de baan in zijn geheel te slepen.

De gebruikers zijn verplicht de banen meteen vrij te maken als
werkzaamheden aan de banen moeten worden verricht.
Deze werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd op tijden dat de banen
niet druk gebruikt worden.

Het is verboden zich met huisdieren of voertuigen op de banen te bevinden

Artikel 4

Schoeisel

Tijdens het verblijf op de tennisbaan is het dragen van tennisschoeisel verplicht.
Om beschadiging van de baan te voorkomen is het streng verboden de banen te betreden
met schoeisel met grof profiel.

Artikel 5

Het spelen met introducé(e)s

Het spelen met introducé(e)s is toegestaan onder de volgende voorwaarden: Alleen leden vanaf 12 jaar mogen met introducé(e)s spelen.

Elk lid mag per keer slechts één introducé(e) uitnodigen.

De introducé(e) moet zelf lid zijn van een tennisvereniging.

Er kan alleen op zondag van 12 tot 18 uur met een introducé(e) gespeeld worden.

Artikel 6

Verlichting

De schakelaar van de baanverlichting bevindt zich in de toiletruimte. Om hinder voor omwonenden te voorkomen is het niet toegestaan de baanverlichting na 23 uur te gebruiken.

Als er geen andere tennissers meer op de baan zijn dient bij het beëindigen van het tennissen de verlichting uitgeschakeld te worden.

Artikel 7

Beregeninstallatie

Naast de baan – aan de kant van de Libekerweg – staat een afgesloten beregeningskast. Daarin zitten vier kranen. Per kraan kunnen twee sproeiers worden bediend. De sleutel van de beregeningskast is opgehangen in de toiletruimte, boven de deur.
Op droge dagen is het echt nodig om voor het spelen de banen 10 tot 15 minuten te beregenen.
Het beste resultaat wordt bereikt als de kranen om de beurt worden opengedraaid.

Artikel 8

Algemeen

Het bestuur kan besluiten om de banen te reserveren voor de volgende activiteiten:
het spelen van competitiewedstrijden, het houden van een toernooi of voor het geven
van tennislessen door de clubtrainer. De banen kunnen dan niet gebruikt worden door
leden die niet aan de competitiewedstrijd, het toernooi of de tennisles deelnemen.
Een baanreservering ten dienste van bovengenoemde activiteiten wordt tijdig bekend
gemaakt aan de leden.

Met vragen over dit baanreglement kunnen leden zich  tot het bestuur wenden.

Het bestuur beslist in alle zaken waarin dit reglement niet voorziet.

Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen tijdens het spel of ongevallen
die gebeuren als gevolg van het gebruik van de accommodatie of de terreinen.
Het bestuur is niet aansprakelijk bij diefstal of kwijtraken van eigendommen.