Lessen

Als er geen gekke dingen gebeuren kunnen de tennisbanen op 1 april weer bespeeld worden. Een paar dagen later zullen de tennislessen van start gaan. De lessen worden gegeven door onze nieuwe tennisleraar Harrie Willems uit Maastricht. Harrie heeft de mogelijkheid om in Sint Geertruid les te geven op maandag en dinsdag van 16 tot 20 uur. Dat wil zeggen dat acht lesgroepjes kunnen worden gevormd. Bij de senioren zullen de lesgroepjes in beginsel uit vier personen bestaan, bij de junioren gaan we uit van maximaal zes kinderen per groep. Het definitieve aantal lesgroepjes en de samenstelling van de groepen is afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. De eerste lessen zullen worden gegeven op 4 en 5 april. Vóór de zomervakantie wordt een reeks van tien lessen gegeven waaraan de vereniging financieel bijdraagt.

Aanmelden is mogelijk per mail (p.moors@kpnplanet.nl) of per telefoon (043-4081914). Leden die willen deelnemen worden verzocht de aanmelding te doen vóór 20 maart. Van de indeling en tijdstippen krijgen de leden die zich voor de lessen hebben opgegeven hierover bericht bij afzonderlijke mail.

In september kunnen geïnteresseerde leden voor eigen rekening nog vijf lessen volgen. 

Voor 10 lessen wordt voor de senioren een lesgeld gevraagd van € 65,-.

Voor de junioren bedraagt het lesgeld voor 10 lessen € 40,-.

Dit bedrag kan worden betaald bij de eerste les.

Ter voorbereiding van de lessen zullen Harrie Willems en Jos Menten een tennisclinic verzorgen op zondag 3 april. Op die dag zijn alle junioren welkom van 10 tot 11 uur op de tennisbaan voor een gratis proefles. Van 11.30 tot 12.30 uur kunnen de senioren aan de clinic deelnemen. Ook leden die zich niet hebben aangemeld voor de lessen kunnen kosteloos deelnemen aan de clinic. Voor Harrie en Jos is het  organisatorisch handig als zij vooraf weten hoeveel leden zij mogen verwachten. Leden die willen deelnemen aan de clinic worden verzocht dit vóór 20 maart per mail (p.moors@kpnplanet.nl) door te geven.