Lessen

Ook dit jaar is het voor de leden mogelijk tennislessen te volgen. De lessen worden evenals vorige jaren gegeven door Jolande Duchateau. Ze is voor TV Kalleberg in principe beschikbaar op dinsdag en donderdag in de avonduren.

In de maanden april, mei en juni wordt een eerste reeks van tien lessen gegeven, waaraan de vereniging financieel bijdraagt.

In september kunnen geïnteresseerde leden voor eigen rekening nog vijf lessen volgen.

Wanneer de lessen beginnen is afhankelijk van de aanmeldingen en de mogelijkheden. De leden die zich voor de lessen hebben opgegeven krijgen hierover bericht bij afzonderlijke mail.

Het aantal lesgroepjes en de samenstelling van de groepen is afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen.

Aanmelden is mogelijk per mail (p.moors@kpnplanet.nl) of per telefoon (043-4081914).

Voor 10 lessen wordt voor de senioren een lesgeld gevraagd van € 55,-.

Voor de junioren bedraagt het lesgeld voor 10 lessen € 35,-.

Dit bedrag kan worden betaald bij de eerste les.