Lessen

Als er geen gekke dingen gebeuren kunnen de tennisbanen op 1 april weer bespeeld worden. Een paar dagen later zullen de tennislessen van start gaan. De lessen worden gegeven door onze nieuwe tennisleraar Harrie Willems uit Maastricht. Harrie heeft de mogelijkheid om in Sint Geertruid les te geven op maandag en dinsdag van 16 tot 20 uur. Dat wil zeggen dat acht lesgroepjes kunnen worden gevormd. Bij de senioren zullen de lesgroepjes in beginsel uit vier personen bestaan, bij de junioren gaan we uit van maximaal zes kinderen per groep. Het definitieve aantal lesgroepjes en de samenstelling van de groepen is afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. De eerste lessen zullen worden gegeven op 4 en 5 april. Vóór de zomervakantie wordt een reeks van tien lessen gegeven waaraan de vereniging financieel bijdraagt.

Aanmelden is mogelijk per mail (p.moors@kpnplanet.nl) of per telefoon (043-4081914). Leden die willen deelnemen worden verzocht de aanmelding te doen vóór 20 maart. Van de indeling en tijdstippen krijgen de leden die zich voor de lessen hebben opgegeven hierover bericht bij afzonderlijke mail.

Voor 10 lessen wordt voor de senioren een lesgeld gevraagd van € 65,-.

Voor de junioren bedraagt het lesgeld voor 10 lessen € 40,-.

Dit bedrag kan worden betaald bij de eerste les.

Tijdens de schoolvakantie zijn er tot 28 augustus geen vaste lessen. Wel  is het mogelijk om met Harrie afspraken te maken over losse lessen.
 
Na de schoolvakantie zijn er aanvullend op de eerdere 10 lessen weer groepslessen mogelijk op
maandag en dinsdag.
In de periode van week 35 t/m 44 zijn er 4 lessen.
De lestijden van dit voorjaar blijven in principe hetzelfde.
De kosten voor senioren bedragen € 30,- p.p.
Voor de jeugd met 45 minuten les zijn de kosten € 20,- p.p.
 
Voor deze lessen kun je je rechtstreeks aanmelden bij Harrie Willems, graag vóór 28 augustus.
Tel. of app:  06 14 79 56 18
 
LES         Datum     
1.            5   en 6 september
2            12  en 13 september
3             3   en 4 oktober
4           10   en 11 oktober