Lessen

Als er geen gekke dingen gebeuren kunnen de tennisbanen op 1 april weer bespeeld worden. Een paar dagen later zullen de tennislessen van start gaan. De lessen worden weer gegeven door onze  tennislerares Ingrid Schmitz. Ingrid heeft de mogelijkheid om in Sint Geertruid les te geven op dinsdagen en donderdagen vanaf 18.30 uur. Na aanmelding worden de lesgroepjes gevormd. Bij de senioren zullen de lesgroepjes in beginsel uit vier personen bestaan, bij de junioren gaan we uit van maximaal zes kinderen per groep. Het definitieve aantal lesgroepjes en de samenstelling van de groepen is afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. Vóór de zomervakantie wordt een reeks van tien lessen gegeven waaraan de vereniging financieel bijdraagt.

Aanmelden is mogelijk per mail (p.moors@kpnplanet.nl) of per telefoon (043-4081914). De leden krijgen hierover nog een mail. Leden die willen deelnemen worden verzocht de aanmelding te doen vóór 1 augustus. Van de indeling en tijdstippen krijgen de leden die zich voor de lessen hebben opgegeven een afzonderlijke mail.

Voor 10 lessen wordt voor de senioren een lesgeld gevraagd van € 75,-.

Voor de junioren bedraagt het lesgeld voor 10 lessen € 45,-.

Dit bedrag kan worden betaald bij de eerste les.

Tijdens de schoolvakantie worden geen lessen gegeven.