Lessen

Als er geen gekke dingen gebeuren kunnen de tennisbanen op 1 april weer bespeeld worden. Een paar dagen later zullen de tennislessen van start gaan. De lessen worden gegeven door onze nieuwe tennislerares Ingrid Schmitz. Ingrid heeft de mogelijkheid om in Sint Geertruid les te geven op maandag en dinsdag van 16 tot 20 uur. Dat wil zeggen dat acht lesgroepjes kunnen worden gevormd. Bij de senioren zullen de lesgroepjes in beginsel uit vier personen bestaan, bij de junioren gaan we uit van maximaal zes kinderen per groep. Het definitieve aantal lesgroepjes en de samenstelling van de groepen is afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. De eerste lessen zullen worden gegeven op 3 en 4 april. Vóór de zomervakantie wordt een reeks van tien lessen gegeven waaraan de vereniging financieel bijdraagt.

Aanmelden is mogelijk per mail (p.moors@kpnplanet.nl) of per telefoon (043-4081914). Leden die willen deelnemen worden verzocht de aanmelding te doen vóór 29 maart. Van de indeling en tijdstippen krijgen de leden die zich voor de lessen hebben opgegeven hierover bericht bij afzonderlijke mail.

Voor 10 lessen wordt voor de senioren een lesgeld gevraagd van € 70,-.

Voor de junioren bedraagt het lesgeld voor 10 lessen € 45,-.

Dit bedrag kan worden betaald bij de eerste les.

Tijdens de schoolvakantie worden geen lessen gegeven.