Clubhuisbeheer

Het beheer van het clubhuis.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur is het beheer van het clubhuis toevertrouwd aan een aantal sleutelhouders.

Sleutelhouders

Het bestuur kan een sleutel van het clubhuis verstrekken aan seniorleden, die op vaste tijden gebruik maken van de baan en bereid zijn de taken van de sleutelhouder uit te voeren.

Openstelling clubhuis

De openstelling van het clubhuis is gebonden aan de aanwezigheid van een van de sleutelhouders. De sleutelhouders die de deur opent, is belast met het beheer van het clubhuis. De sleutelhouders hebben de taak een zinvol gebruik van het clubhuis te bevorderen.

Taken sleutelhouders
Het hoort tot de verantwoordelijkheid van de sleutelhouder te zorgen dat de consumpties contant worden afgerekend, dat het aanrecht en de vloer opgeruimd en schoon worden achtergelaten en dat het clubhuis deugdelijk wordt afgesloten. De sleutelhouder controleert de inhoud van de aanwezige wisselgeldkas en draagt de opbrengst over aan de penningmeester. In het aanwezige ‘logboek’ noteert de sleutelhouder bijzonderheden zoals omzet, glasbreuk en defecten.

Overdracht verantwoordelijkheid
Een sleutelhouder is gerechtigd zijn taken en verantwoordelijkheden over te dragen aan een ander seniorlid. Dit lid treedt dan in de rechten en plichten van de sleutelhouder.